Договір публічної оферти

Загальні положення Справжня оферта, є офіційною пропозицією ТМ «Пригощайся» (відповідно до статей 641, 642 Цивільного кодексу України), далі за текстом - «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту - «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-магазині Продавця «https://gzpt.com.ua/ (далі - «Інтернет-магазин»). Покупець приймає (акцептує) умови цієї пропозиції (оферти) в момент оформлення Замовлення шляхом натискання на кнопку "Оформити замовлення" на Сайті інтернет-магазину, що означає підтвердження Покупця про ознайомлення з текстом цього Договору та згоду з його умовами. Наявність будь-яких заперечень Покупця щодо надання, таким чином, своєї згоди звільняє Продавця від будь-якої відповідальності за невиконання умов цієї пропозиції й надає Продавцю право скасувати Замовлення в односторонньому порядку. Перед здійсненням купівлі товару на офіційному інтернет-сайті ТМ «Пригощайся» уважно прочитайте цю Оферту.

1.Поняття і визначення

1.1 Продавці в інтернет-магазині «Пригощайся»:

  • Товариство з обмеженою відповідальністю  «Пригощайся», код ЄДРПОУ 44690982, місцезнаходження: 35400, Рівненська обл., Гощанський р-н., смт Гоща, вул. Рівненська, 19.
  • Товариство з обмеженою відповідальністю  «СТП Екоресурс», код ЄДРПОУ 00906781, місцезнаходження: 35442, Рівненська обл., Гощанський р-н., с. Бугрин, вул. Б. Хмельницького, б. 1.
  • Товариство з обмеженою відповідальністю «Гощанський завод продтоварів», код ЄДРПОУ 00379413, місцезнаходження: 35400, Рівненська обл., Гощанський р-н., смт Гоща, вул. Рівненська, 19.
  • Товариство з обмеженою відповідальністю  «Уна Луна», код ЄДРПОУ 45585853, місцезнаходження: 33013, Рівненська обл., Рівненський р-н., місто Рівне, пр. Миру, 14.

1.2. Покупець – фізична особа, яка прийняла в повному обсязі та без виключень умови Договору (особа, яка здійснила акцепт Оферти) в порядку визначеному цим Договором.

1.3. Сторони – Продавець та Покупець.

1.4. Сайт - сукупність сторінок, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера, і програмних модулів, об'єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі Інтернет за адресою https://gzpt.com.ua/ та призначений для надання інформації та оформлення замовлення Покупця на підставі цього Договору.

1.5. Товар - опублікований на сайті Інтернет-магазину перелік товарів, щодо яких вказуються ціна, назва, опис. Також товар може супроводжуватися його зображенням.

1.6. Замовлення – належним чином оформлений запит Покупця на придбання та доставлення, за вказаною Покупцем адресою, Товарів.

1.7. Представник Покупця – фізична особа, яка пред’явить видрукований екземпляр замовлення або інший документ, що свідчить про укладання Договору з Продавцем.

1.8. Перевізник – юридична особа або фізична особа – підприємець, який взяв на себе за Договором обов’язки по доставленню Товару до пункту призначення, зазначеного Покупцем.

2. Предмет договору

2.1. Продавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, передати у власність Товар Покупцю, а Покупець зобов'язується прийняти Товар та сплатити його вартість.

2.2. Товар замовляється Покупцем виключно для особистих, сімейних, побутових потреб, не пов’язаних зі здійсненням підприємницької діяльності.

2.3. Покупець гарантує Продавцю, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами й повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

3. Порядок замовлення товару

3.1. Покупець може оформити замовлення самостійно на сайті, на умовах цього Договору. Покупець оформляє Замовлення в інтернет-магазині шляхом додавання обраних Товарів у віртуальний «Кошик» та натиснувши кнопку «Оформити замовлення». Найменування, асортимент, кількість та ціна Товару, що є предметом цього Договору, визначаються у замовленні Покупця, розміщеному через електронний каталог.

3.2. При оформлені замовлення на сайті Покупець зобов’язаний надати про себе наступну інформацію:

  •  Ім'я, прізвище;
  •  електронну пошту.
  •  адресу доставлення Товару;
  •  контактний номер телефону;
  •  та іншу необхідну інформацію.

3.3. Покупець несе відповідальність за правдивість наданої при оформленні замовлення інформації та відсутність претензій третіх осіб. У випадку наявності помилок та/або надання неповних даних в полях «Ім’я», «Прізвище», «Номер телефону» та інших, Продавець повністю звільняється від відповідальності за неналежне виконання замовлення.

3.4. Покупець вправі оформити замовлення на будь-який Товар, який представлений на сторінках Сайту. Кожний Товар може бути замовлений в будь-якій кількості. Виключення із зазначеного правила вказані при описі кожного Товару у випадку проведення акцій, зняття Товару з продажу та інше. 3.5. Після оформлення замовлення представник Продавця відправляє повідомлення на контактний email Покупця з підтвердженням прийняття замовлення. Отримання email-повідомлення Покупцем є підтвердженням  прийняття замовлення. Надалі представник Продавця може зв’язатися з Покупцем (через телефон або через електронну пошту) для уточнення інформації щодо умов замовлення та доставлення.

3.6. Детальна інформація про замовлення з зазначенням найменування, ціни, кількості обраного Товару, а також сума до оплати міститься в розділі “Мій кабінет” на сайті та/або надсилається на електронну адресу Покупця після оформлення замовлення.

3.7. При неможливості замовлення, придбання та доставлення Товару представник Продавця повідомляє про це Покупця (по контактному номеру телефону або через електронну пошту).

3.8. За відсутності Товару Покупець вправі замінити його іншим Товаром або анулювати замовлення.

4. Ціна товару та порядок здійснення оплати

4.1. Ціна Товару на сторінках інтернет-магазину зазначається в гривнях за одиницю Товару та є інформаційною.

4.2. Зазначена на Сайті ціна Товару може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. Ціна на замовлений Товар не підлягає зміні після підтвердження прийняття замовлення відповідно до п. 3.5. цього Договору.

4.3. Повна вартість замовлення складається із: - вартості Товарів (з усіх розділів сайту); - вартості послуг з доставлення Товару.

4.4. Порядок здійснення оплати за Товар визначається у розділі «Оплата і доставлення».

5. Доставлення товарів

5.1. Способи та порядок доставлення Товару зазначені на сайті в розділі «Оплата і доставлення». Порядок та умови доставлення замовленого Товару погоджуються Покупцем з представником інтернет-магазину.

5.2. Доставлення Товарів, які були замовлені та придбані Покупцем, здійснюється Продавцем або третьою особою (Перевізником). При здійсненні доставлення Товару, Товар передається безпосередньо Покупцю, або Представнику Покупця.

5.3. Для виконання зобов’язань за цим Договором Продавець має право залучати третіх осіб (юридичних осіб та/або фізичних осіб – підприємців) за договорами доручення, комісії, перевезення тощо.

5.4. Вартість доставлення Товару в рамках кожного замовлення розраховується виходячи із ваги всіх замовлених Товарів, адреси доставлення замовлення, тарифів на доставлення, які описані на сайті в розділі «Оплата і доставлення» та оплачується Покупцем.

5.5. Сторони домовились, що Продавець виконав свої зобов’язання за цим Договором після передачі (отримання) Покупцем замовлених Товарів.

5.6. Перехід ризиків та права власності на Товар від Продавця до Покупця відбувається в момент прийняття-передання Товару.

5.7. Порядок повернення Товарів визначається у розділі «Політика повернення».

6. Повернення товару

6.1 Продовольчі товари не підлягають обміну (поверненню) згідно з чинним законодавством про захист прав споживачів. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 172 "Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів", затверджено перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню).

7. Відповідальність сторін

7.1. Сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

7.2. Продавець не несе відповідальності за шкоду, яка була завдана Покупцю внаслідок неналежного використання ним Товарів, замовлених в інтернет-магазині, та/або неналежного їхнього зберігання.

7.3. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором на час дії обставин непереборної сили.

7.4. Всі спори та суперечки, які виникають при виконанні Сторонами зобов’язань по цьому Договору, вирішуються шляхом переговорів. У випадку неможливості їх усунення, Сторони мають право звернутися за захистом своїх прав та інтересів в судовому порядку.

8. Строк дії договору

8.1. Договір діє з моменту його укладення, тобто з моменту прийняття (акцепту) Договору Покупцем, в порядку передбаченому цим Договором.

8.2. Договір діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.

8.3. Сторони можуть достроково розірвати Договір за взаємною згодою.

9. Інші умови

9.1. Продавець має право в односторонньому порядку змінювати умови цього Договору, без попереднього повідомлення про це Покупця. Нова редакція цього Договору набирає чинності з моменту опублікування її на сторінках інтернет-магазину.

9.2. Всі інформаційні матеріали, які опубліковано в інтернет-магазині, мають довідковий характер та не можуть повною мірою передати інформацію про властивості та характеристики Товару, включаючи колір, розмір та форми та іншого. У випадку виникнення у Покупця питань, які стосуються властивостей, характеристик Товару та іншого, Покупець має можливість, перед оформленням замовлення, звернутися до Продавця за телефонами, та іншими способами зв’язку, зазначеними на сайті для з’ясування повної інформації про Товар.